Web-to-print

Web-to-print er en effektiv produksjonsmetode der kunden selv gjør deler av jobben via Internett. Vi klargjør trykksaken eller profilen og laster den opp på kundens områder. Kunden legger inn den siste informasjonen før publikasjonen sendes til trykk ved et enkelt klikk på en knapp i webløsningen.

Denne løsningen passer godt for kunder med mange avdelinger, der hver avdeling skal ha med egen informasjon, for eksempel i forbindelse med kampanjer eller kurs og konferanser. Opplagene kan være små eller store, vi produserer raskt og leverer eller sender ut til en eller mange adresser.