Offsettrykk

Ark-offset er den beste metoden når opplagene er store (men for små til rotasjon) og kravene til kvalitet høye. Valgmulighetene når det kommer til papir er utallige og tilleggseffektene mange.

Trykksaker som er godt egnet for offsettrykk er bøker og magasiner, kataloger, årsapporter og brosjyrer.